Utskriftsvennlig versjon

Organisasjonskart

Fra 11.11.2013 er Marnardal kommune organisert etter 2 nivåmodell. Med følgende enheter:

  • Folkehelse
  • Habilitering
  • Marnardal omsorgssenter
  • Laudal og Bjelland oppvekstsenter
  • Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter
  • Service, utvikling og teknisk

Oppfølgingsansvaret ovenfor enhetene er fordelt i toppledergruppa som består av rådmann, økonomisjef,  kommunalsjef helse og omsorg og kommunalsjef oppvekst og kultur.

Laster...