Utskriftsvennlig versjon

Katalog

Marnardal kommune har overlatt oppgaven som depot for eldre og avsluttede arkiv Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Kommunen vil fortsatt ha eiendomsretten til det avleverte materialet, men IKAVA er ansvarlig for ordning, katalogisering, vedlikehold og ekspedisjoner fra de avleverte arkivene. Depotordningen vil reguleres av en egen avtale mellom kommunen og IKAVA. Retningslinjer for avlevering til arkivdepot er tatt med i arkivplanen.

De eldre arkivene er ordnet med etter kommuneinndelinge for den peiode arkivene dekker. Katalogene finner du ved å gå inn på IKAVAs nettsider på www.ikava.no , klikk deretter på Arkivkataloger på venstresidemenyen. Deretter velger du Marnardal kommune og den "gamle" kommunen du ønsker å se katalogen for.

Under er en enkel grafisk fremstilling av sammenslåingshistorien for Marnardal kommune.

Historisk kommune Marnardal 2

Laster...